ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJĄ  „IMPLEMENTACJA MODELU MEDIACJI PO WYROKU  NA PRZYKŁADZIE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WDRAŻAJĄCEGO IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ NA TERENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE”

przez | 30 grudnia 2022

Zaprezentowane opracowania (w wersji polskiej i angielskiej) skoncentrowane są na interdyscyplinarnym, systemowym podejściu wdrażania mediacji po wyroku oraz zaprezentowaniu potencjału tej metody rozwiązywania sporów, która pilotażowo była realizowana w jednostkach penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie (dalej OISW). Finalnym rezultatem analizy wyników badań jest propozycja wybranych zaleceń praktycznych i rozwiązań stanowiących opis implementacji modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu sprawiedliwości naprawczej w OISW w Lublinie.