Archiwum autora: Adrian Szcześniak

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJĄ  „IMPLEMENTACJA MODELU MEDIACJI PO WYROKU  NA PRZYKŁADZIE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WDRAŻAJĄCEGO IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ NA TERENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE”

Zaprezentowane opracowania (w wersji polskiej i angielskiej) skoncentrowane są na interdyscyplinarnym, systemowym podejściu wdrażania mediacji po wyroku oraz zaprezentowaniu potencjału tej metody rozwiązywania sporów, która pilotażowo była realizowana w jednostkach penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie (dalej OISW). Finalnym rezultatem analizy wyników badań jest propozycja wybranych zaleceń praktycznych i rozwiązań stanowiących opis… Dowiedz się więcej »

Konferencja podsumowująca działania projektowe – 18 lipca 2022 r.

Wydarzenie transmitowane na żywo na profilu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz  na profilu Mediacja Dwa panele dyskusyjne: I Perspektywy rozwoju mediacji po wyroku w Polsce, II Wyzwania i sukcesy w trakcie realizacji projektu, Program konferencji Konferencja „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektupn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w… Dowiedz się więcej »

ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

Dnia 25 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie drugiej edycji zaocznych studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” w roku akademickim 2021/2022, które zostały zrealizowane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem… Dowiedz się więcej »

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada od 21 lutego do 27 lu Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada od 21 lutego do 27 lutego. Akcja koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym czasie zwraca się szczególną uwagę na uprawnienia przysługujące osobom pokrzywdzonych przestępstwem, na potrzeby tych osób, na różne możliwości udzielenia im wsparcia… Dowiedz się więcej »