Główne zadania projektu

Zadania projektu zostały określone następująco:

Zadanie 1.: Podniesienie kwalifikacji pracowników i funkcjonariuszy Służby więziennej oraz kuratorów sądowych – organizacja studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

Zadanie 2.: Przygotowanie pokoi mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Zadanie 3.: Dyżury mediatorów w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Zadanie 4.: Powołanie Koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczejna terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Zadanie 5.: Edukacja społeczeństwa – rozpowszechnianie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

Zadanie 6.: Badania, analizy, diagnoza i ich upowszechnianie – raport zbiorczy.