Kontakt

Biuro projektu: 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50,   02-520 Warszawa;   

Dział Projektów:

Koordynator projektu: Marzanna Mańkowska,  
e-mail:

 Kierownik projektu: Anna Gmurowska,  
e-mail:    Kampus mundurowy SWWS ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz