Konferencja podsumowująca działania projektowe – 18 lipca 2022 r.

przez | 30 grudnia 2022

Wydarzenie transmitowane na żywo na profilu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz  na profilu Mediacja

Dwa panele dyskusyjne:

 • I Perspektywy rozwoju mediacji po wyroku w Polsce,
 • II Wyzwania i sukcesy w trakcie realizacji projektu,

Program konferencji


Konferencja „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu
pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

18 lipca 2022 r., Lubelskie Centrum Konferencyjne z  transmisją on-line

09:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – Uroczyste otwarcie Konferencji
dr Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

10:15 – 11:15 – I panel Perspektywy rozwoju mediacji po wyroku w Polsce

Moderator: Patrycja Rojek-Socha

 • dr Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Grzegorz Skrobotowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Michał Sopiński – Prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
 • dr Piotr Sławicki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:15 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 – II panel Wyzwania i sukcesy w trakcie realizacji projektu

Moderator: Patrycja Rojek-Socha

 • Teresa Grzeszczuk – Mediator Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie
 • mjr Joanna Turowska – Koordynator ds. mediacji, Areszt Śledczy w Lublinie
 • st. szer. Agnieszka Flis – Koordynator ds. mediacji, Zakład Karny w Zamościu
 • mjr Renata Widz – Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie
 • Małgorzata Kowalska – Sędzia koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie

12:45 – 13:00 – Podsumowanie Konferencji i oficjalne zakończenie wydarzenia

13:00 – 14:00 – Obiad