Archiwum kategorii: Aktualności

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJĄ  „IMPLEMENTACJA MODELU MEDIACJI PO WYROKU  NA PRZYKŁADZIE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WDRAŻAJĄCEGO IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ NA TERENIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE”

Zaprezentowane opracowania (w wersji polskiej i angielskiej) skoncentrowane są na interdyscyplinarnym, systemowym podejściu wdrażania mediacji po wyroku oraz zaprezentowaniu potencjału tej metody rozwiązywania sporów, która pilotażowo była realizowana w jednostkach penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie (dalej OISW). Finalnym rezultatem analizy wyników badań jest propozycja wybranych zaleceń praktycznych i rozwiązań stanowiących opis… Dowiedz się więcej »

Konferencja podsumowująca działania projektowe – 18 lipca 2022 r.

Wydarzenie transmitowane na żywo na profilu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz  na profilu Mediacja Dwa panele dyskusyjne: I Perspektywy rozwoju mediacji po wyroku w Polsce, II Wyzwania i sukcesy w trakcie realizacji projektu, Program konferencji Konferencja „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektupn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w… Dowiedz się więcej »

ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

Dnia 25 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie drugiej edycji zaocznych studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” w roku akademickim 2021/2022, które zostały zrealizowane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem… Dowiedz się więcej »

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada od 21 lutego do 27 lu Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada od 21 lutego do 27 lutego. Akcja koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym czasie zwraca się szczególną uwagę na uprawnienia przysługujące osobom pokrzywdzonych przestępstwem, na potrzeby tych osób, na różne możliwości udzielenia im wsparcia… Dowiedz się więcej »

PODSUMOWANIE 2021 ROKU – EFEKTY TEGOROCZNYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Zadanie 1.: Podniesienie kwalifikacji pracowników i funkcjonariuszy Służby więziennej oraz kuratorów sądowych – organizacja studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej – 40 absolwentów pierwszej edycji studiów podyplomowych (rok akademicki 2020/2021) na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”, w tym 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 20 kuratorów sądowych; – 40 słuchaczy drugiej edycji studiów podyplomowych… Dowiedz się więcej »

21-28 listopada 2021 r. Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej przypadały w okresie 21-28 listopada. Od 2000 roku patronuje im European Forum for Restorative Justice (Europejskiego Forum Na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej). Wydarzenia organizowane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości wpisują się w popularyzowanie wiedzy na temat sprawiedliwości naprawczej w świetle Rekomendacji Rady Europy [The Recommendation CM/Rec(2018)8] dla państw członkowskich dotyczącej… Dowiedz się więcej »

Druga edycja studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” – harmonogram zjazdów w roku akademickim 2021/2022

Słuchacze drugiej edycji studiów podyplomowych na kierunku Mediacja i sprawiedliwość naprawcza, prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mają już za sobą pierwszy zjazd w roku akademickim 2021/2022. Przed… Dowiedz się więcej »

ZA NAMI PIERWSZE ZAJĘCIA DRUGIEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

W dniach 2-3 października 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia II edycji Studiów podyplomowych na kierunku Mediacja i sprawiedliwość naprawcza, prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W studiach… Dowiedz się więcej »

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

1 lipca 2021 r. został uruchomiony nabór do kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu mediacji i sprawiedliwości naprawczej, prowadzonych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022. Studia sfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Studia dedykowane są funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej pełniącym służbę lub zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych położonych… Dowiedz się więcej »

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU MEDIACJI I SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ, SKIEROWANYCH DO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

26 czerwca 2021 r., w formule on-line, odbyło się zakończenie I edycji zaocznych studiów podyplomowych na kierunku „Mediacja i sprawiedliwość naprawcza” w roku akademickim 2020/2021, zrealizowanych w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. W ramach projektu pilotażowego sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 20 funkcjonariuszy Służby… Dowiedz się więcej »