ZA NAMI PIERWSZE ZAJĘCIA DRUGIEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

przez | 6 października 2021

W dniach 2-3 października 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia II edycji Studiów podyplomowych na kierunku Mediacja i sprawiedliwość naprawcza, prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W studiach podyplomowych uczestniczy 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej i 20 zawodowych kuratorów sądowych – łącznie 40 osób. Zajęcia odbywają się na terenie Kampusu mundurowego SWWS w Kaliszu.
Wykład inauguracyjny „Wprowadzenie do mediacji” wygłosiły dr Ewa Kosowska-Korniak i ppor. Anna Gmurowska.
Podczas pierwszego zjazdu słuchacze wysłuchali też dwóch wykładów wygłoszonych przez dra Marka Dąbrowskiego – „Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia mediacji karnych i w sprawach nieletnich” oraz „Zarys problematyki mediacji w sporach gospodarczych, zbiorowych oraz z prawa pracy”.

Anna Gmurowska